پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
دفاتر پستي استان ايلام

لیست شماره تلفن رؤسای ادارات داخلی و شهرستانهای تابعه

 

ردیف

 

 

اداره

 

نام و نام خانوادگی رئیس اداره

 

تلفن

 

1


مسئول دفتر مدير كل و كارشناس روابط عمومي پست استان


مهدی عارف نیا


32225555-084

 

2


 باجه مركزي


محمد چاوشي


32222200-084

 

3


اداره امورپستي و سرويس هاي نوين


كرم خليلي


2222201-084

 

4


اداره پشتيباني


سيروس رشيدپور


32245902-084

 

5


 اداره کدکذاری و فناوري اطلاعات


علي اشرف نوروزي


32235607-084

 

6


 امور اداری

 


محمدرضا عزیزی


32245901-084

 

7


 حسابداری


حجت همتی


32245903-084

 

8


واخد حراست


مهدی مظاهری


32228266-084

 

9


اداره پست شهرستان مهران


امیرحمزه شوهانی


33822362-084

 

10


اداره پست شهرستان دهلران


محمد علی اسدی


33722030-084

 

11


اداره پست شهرستان دره شهر


سید حمید کرمی


35222334-084

 

12


اداره پست شهرستان آبدانان


امین عنبری


33622246-084

13

اداره پست شهرستان ایوان

فريدون فريدوني زرنه

33230201-084

14


اداره پست شهرستان سرابله

 


نورالدین دیمکار


34222632-084

15


اداره پست شهرستان ارکواز ملکشاهی

 


عيسي حاتمي


33852010-084

16

دفتر پست شهید قندی

 

قدرت اله سلامتيان

33332202-084

17


اداره پست شهرستان سیروان

 


ساسان حاتمي نژاد


34723026-084

18


اداره پست شهرستان بدره


سعيد سليمانپور


35722355-084
 

19


دفتر پست بخش چوار


حمیدرضا منصوری


32722633-084
 

20


دفتر پست بخش هلیلان


امیر باقری


34343340-084
 

 

ایلام-بلوارسيد الشهداء نرسيده به ميدان22بهمن- دفترپست شهید قندی 

ایلام-ميدان شهيد كشوري-بلوار شهيد بهشتي- باجه مرکزی اداره كل پست استان

دهلران –خ امام خمینی روبروی بنیاد شهید

مهران-بلوار امام خمینی

ایوان-خ امام خمینی

زرنه خ امام خمینی

سرابله-خ ولیعصر جنب بانک کشاورزی

لومار-خ 22بهمن

دره شهر-بلوار جمهوری اسلامی

بدره-بلوار امام خمینی

ارکواز ملکشاهی-خ شهید فیاض بخش

آبدانان-میدان امام خمینی

چوار-بلوار آیت الله حیدری

صالح اباد-خ امام زاده سید حسن

کهره-خ اصلی بخش کهره

آسمان اباد- خ اصلی بخش آسمان آباد


گروه دورانV5.5.5.0